Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 

"Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT" to organizacja pozarządowa o uznanym w Polsce znaczeniu, założona w 1835 roku. Zrzesza wszystkie organizacje   zorientowane na inżynierów, zlokalizowane w całym kraju, jak:  inżynierowie komunikacji , elektrycy, specjaliści od rolnictwa i żywności, pasjonaci techniki itp.

Obecnie stowarzyszenie obejmuje ponad 110 tysięcy indywidualnych członków reprezentujących 39 różnych organizacji zajmujacych się techniką w Polsce i reprezentuje Polskę w 46 różnych międzynarodowych stowarzyszeniach  zajmujacych się zagadnieniami rozwoju specjalistów w dziedzinie nauki i technologii. 

Reprezentując  interesy swoich członków, stowarzyszenie stanowi bardzo ważnego partnera politycznego, lidera opinii publiucznej i posiada  bardzo silną pozycją lobbingową.

Zapewnia także specjalistyczne kursy szkoleniowe w wielu różnych dziedzinach  szkoląc  ponad 800 tysięcy praktykantów rocznie. Jest takze akredytowanym  partnerem  autoryzowany do wydawania certyfikatu inżyniera europejskiego. 

Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, jako oddział regionalny Stowarzyszenia NOT, reprezentuje swoje interesy w regionie Zachodniopomorskim, mając siedzibę w najważniejszym mieście w regionie - Szczecinie.

Rada jest odrębnym podmiotem prawnym, a jej prawnym przedstawicielem jest prezes. W związku z tym rada regionalna z ponad 3,5 tysiącami członków stowarzyszonych z 17 różnymi organizacjami jest odpowiedzialna za reprezentowanie konkretnych interesów społeczności lokalnej i rozwój lokalnie niezbędnych umiejętności i kwalifikacji oraz ich integrację z krajowymi i  europejskimi systemami edukacyjnymi.

Tak więc rola Rady NOT w procesie szkolenia praktycznego jest postrzegana jako bardzo ważna, podobnie jak w reprezentowaniu interesów zawodowych inżynierów i ich zatrudnieniu w róznych sektorach gospodarki.

Angażując się w te działania, Rada pełni rolę strażnika etyki zachowań przedsiębiorców, promuje też w ten sposób ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, a także ochrony środowiska naturalnego

 


 

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

 

Uniwersytet Pomorski w Słupsku jest państwową szkołą wyższą o prawie 50-letniej tradycji. W ramach kilku wydziałów, w tym Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Wydziału Nauk Społecznych Wydziału Filologicznego i Historycznego, Wydział Matematyki i Nauk Przyrodniczych, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet zatrudnia ponad 300 ekspertów akademickich i zapewnia kształcenie ponad 4.000 studentów na 29 kierunkach i ok. 100 specjalizacjach.

Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie prowadzi kształcenie wyższe w dziedzinach:

administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, socjologia i cybernetyka społeczna. Wydział wprost  realizuje misję Uniwersytetu, ponieważ  dąży do współtworzenia i utrzymania tożsamości regionalnej oraz uważa rozwój społeczno-gospodarczy za kluczowy czynnik bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz europejskiego dziedzictwa.

Wydział jest zorientowany na wdrażanie programów edukacyjnych VET zgodnie z  potrzebami rynku pracy i promuje zarządzanie projektami jako kluczową metodę szkolenia w praktycznym przygotowaniu zawodowym studentów.

Programy nauczania ukierunkowane są na rozwijanie krytycznego podejścia studentów do rzeczywistości w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość regionu, w którym żyją, oraz zachęcanie ich do odkrywania swojej historii i promowania rozwoju lokalnej społeczności.

Pracownicy Uczelni podejmują wyzwania dydaktyczne w zakresie nowych technologii i dopasowują swoją ofertę dydaktyczną do potrzeb przedsiębiorstw i instytucji cywilnych w regionie Pomorza Środkowego zgodnie z zasadami VET.

Uniwersytet prowadzi wiele działań badawczych, w tym innowacyjne wspólne projekty edukacyjne i badawcze z instytucjami ekonomicznymi, kulturalnymi i technologicznymi, a także współpracę w dziedzinie edukacji i nauki.

Szczególnie wspólne projekty z krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz Regionem Morza Bałtyckiego stanowią silny element obecnej misji na Uniwersytecie i na Wydziale, podobnie jak rozwój interdyscyplinarnych badań w dziedzinie zarządzania i bezpieczeństwa.