Trzecie spotkanie projektu LINCE w Szczecinie


Celem tego trzeciego spotkania ponadnarodowego było uzgodnienie ostatecznego wizualnego formatu wyników intelektualnych 1 i 2, a także zajęcie się kwestiami rozpowszechniania i trwałości wytwarzanych produktów.

Partnerzy projektu LINCE spotkali się po raz trzeci w Szczecinie w dniach 11-12 kwietnia 2019 r.

Głównym celem spotkania było omówienie i uzgodnienie formatu lub ostatecznej platformy, na której zostaną zebrane intelektualne wyniki 1 i 2. W tej linii można umieścić platformę z 3 blokami strukturalnymi, w których będą przechowywane intelektualne wyniki opracowane przez uniwersytet i studentów we współpracy z lokalnymi i regionalnymi instytucjami każdego kraju.

Ponadto omówiono sposoby rozpowszechniania i wydarzenia mnożnikowe, które każdy z partnerów planował opracować w tej ostatniej fazie projektu, w celu otwarcia możliwości jego zrównoważonego rozwoju.

 

3a_reunion.jpg (42 KB)

 

 

01/05/2019