CZWARTE SPOTKANIE PROJEKTU LINCE W MADRYCIE, HISZPANIA


Aprende a pronunciar Głównym celem spotkania było zamknięcie kwestii administracyjnych projektu, a także ostateczna organizacja prezentacji wyników intelektualnych.

Partnerzy projektu LINCE spotkali się po raz ostatni w Madrycie, w Hiszpanii, w dniach 12 i 13 września 2019 r.

Głównym celem spotkania było omówienie prezentacji i organizacji wyników intelektualnych projektu. Poświęcono także czas na podzielenie się doświadczeniami każdego z partnerów w związku z wpływem, jaki projekt wywarł na każdą z jego instytucji i współpracowników. W ten sposób ostatni dzień spotkania wykorzystano do omówienia kwestii trwałości i ciągłości projektu (przede wszystkim metodologii stosowanej w szkołach VET).

Lokalne i regionalne instytucje są zaangażowane we wspieranie projektów studentów w każdym kraju, a niektórzy studenci już aktywnie pracują nad swoimi projektami z firmami na zwykłym rynku pracy.

 

reunion-4.png (271 KB)

14/09/2019